Betalingsbetingelser

  1. Kontohaver er innforstått med at kontoen belastes med renter av utestående saldo hver måned. Rentefri kredittid er inntil 45 dager og kontoen blir belastet med renter av det til enhver tid utestående restbeløp som ikke er betalt innen forfall. Ved rentebærende saldo tilkommer et månedlig administrasjonsgebyr. Overtrekk av kredittgrensen belastes med et månedlig overtrekksgebyr. Kontohaver gir i tillegg Kortutsteder adgang til å belaste kontoen for gebyrer og avgifter i henhold til de til enhver tid gjeldende satser. Ved uttak i minibank og skranke påløper rente fra uttaksdato. Bruk av kortet hos Posten beregnes som kontantuttak over skranke. Ved regningsbetaling og overføring mellom egne konti belastes rente på beløpet fra den dagen betalingen/overføringen skjer.
  2. Innbetaling på konto skal skje hver måned med en fast innbetaling på minimum 4 % av benyttet kreditt og min. kr 250,- eller hele saldo om den er mindre. Ved valg av eFaktura blir faktura tilgjengelig i kontohavers nettbank ca 14 dager før forfall. Ved papirfaktura vil kontohaver motta faktura i posten ca 7-10 dager før forfall.
  3. Ved manglende innbetaling belastes konto med forsinkelsesrente i h.h.t. lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.12.76 nr. 100. Gebyr belastes i h.h.t. inkassoloven av 13.05.88 nr. 26.
  4. Ved nyutstedelse av mistet kort kan Kontohaver belastes. Gebyr belastes ikke dersom tapet skyldes forhold på Kortutsteders side. Ved erstatning av tapt PIN-kode, kan også Kontohaver belastes.
     

   

   

 

Personvernspolicy Byggmakker.no Sidekart

Eff. rente 23,2%, 45.000 kr o/12 mnd. Kostnad 5.284 kr. Totalt 50.284 kr. Du får mest ut av fordelene ved å betale hele fakturaen ved forfall.

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

Fornuftig kortbruk